Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

 

Struggle Enterprises Oy

2763970-1

 

REKISTERIN NIMI

 

Omenastore asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

 

Henkilö on rekisteröitynyt Omenastore:n asiakkaaksi, ostanut Omenastore:sta tavaraa ja/tai osallistuu Omenastore:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 

Rekisterin käyttötarkoitus on Omenastore:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Omenastore:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Omenastore:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Omenastore saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Omenastore:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Omenastore:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Omenastore:n asiakaspalveluun, sähköpostitse contact@homieshelsinki.com Helsinki tai rekisterinhoitajalle.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

 

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Omenastore:n käytössä, paitsi Omenastore:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Omenastore:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Omenastore:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

 

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Omenastore:in sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Omenastore:n salasanasuojatulla palvelimella.